Prace ziemne

Prace ziemne to wszystkie działania związane z wydobyciem gruntu i jego transportem w inne miejsce, a także kształtowaniem go. Nasza firma specjalizuje się w prowadzeniu robót ziemnych w każdych warunkach terenowych. Wykwalifikowani operatorzy maszyn wykonują wykopy wąsko i szerokoprzestrzenne, wykopy pod fundamenty, przemieszczają zwały gruntu i dowolnie modyfikują jego kształt. Korzystają z ładowarek, spycharek, koparek, walców oraz zgarniarek, które są niezawodne i poradzą sobie nawet z dużym obciążeniem. Realizujemy:

  • wykopy pod fundamenty i uzbrajanie terenu,
  • nasypy,
  • zagęszczanie gruntu,
  • utwardzanie powierzchni
  • przemieszczanie urobku,
  • załadunek i rozładunek ziemi,
  • transport materiału sypkiego.

Wykopy budowlane pod fundamenty płytkie i głębokie

Wykopy budowlane pod fundamenty można podzielić na płytkie i głębokie. Wykopy płytkie to takie, które nie wymagają używania umocnień w celu zabezpieczenia brzegów wykopu, a poziom wody gruntowej znajduje się poniżej wykopu. Wykop obejmuje tylko nośną warstwę gruntu, ale jest on wystarczający, aby zapewnić stabilność wznoszonej konstrukcji. Z kolei wykopy głębokie wykonuje się na przykład pod fundamenty budynków na terenach o słabej nośności, zróżnicowanym poziomie wody gruntowej w ciągu roku oraz o dużej głębokości przemarzania gruntu.

 

 

wysięgnik żółtej koparki


Budujemy wymarzoną przestrzeń do życia